Welkom bij Barbara Driessen

Welkom bij Barbara Driessen

De natuur is onze spiegel. In onderstaande interviews is dit duidelijk voelbaar.


Interview gepubliceerd in Aardewerk

Als kind was ik betrokken bij het leven op de boerderij van mijn vader. Het woord biologisch-dynamisch hadden mijn ouders nooit gehoord, bestond nog niet. De manier waarop zij leefden en werkten was puur en onbespoten, vanuit het hart. Het was een voorbeeld van eenvoud en betrokkenheid, twee trefwoorden die de basis zijn geworden van mijn leven. Daarom probeer ik een doorgever te zijn, zonder mijn ego op te poetsen. Op mijn twaalfde begon ik met schrijven. Ik maakte dagboekverhalen, schreef op hoe ik de wereld zag en ervoer. Schrijven was voor mij een uitlaatklep en een middel om mijn gevoelens te leren begrijpen. Ik gebruik dit nog steeds als middel tot bewustwording en adviseer het dikwijls in mijn werk als persoonlijke begeleiding en procesbegeleiding.

Soms vragen mensen of dat wat ik doe mijn passie is. Het woord passie schept voor mij afstand tussen subject en object en is eigenlijk niet van toepassing op de leefwijze die ik bewandel. Wanneer je een geheel bent met de natuur, is de natuur een deel van jou. Dan ben jij onlosmakelijk met haar verweven. Passie beleef ik in momenten waarin ik schrijf over een onderwerp dat mij boeit. Zo zou je kunnen zeggen dat mijn boeken ontstaan in een proces naar eenvoud en betrokkenheid. Aan de basis van mijn werk ligt het respect voor leven. Dat respect leefde mijn vader als voorbeeld, met weinig woorden. In mijn studies ben ik steeds gericht op: waarom doen mensen wat ze doen? Ik wilde dat al heel jong begrijpen. Daarom koos ik voor richtingen als psychologie en daarna de opleiding Creatieve therapie. Ik verdiepte me in dromen, in de onderbewuste kant van de mens. Door daar zicht op te krijgen, leerde ik meer begrijpen op verschillende niveaus: het individuele, het collectieve en het spirituele, met de echo naar het somatische. Daarover schrijf ik, daarover geef ik op aanvraag lezingen door het land.

Enkele jaren werkte ik als paragnost. Ik kreeg heldere beelden bij de vragen die mensen mij stelden. Maar er waren zoveel vragen die je simpelweg niet kunt beantwoorden omdat het grote mysterie altijd nieuwe vragen oproept. Daarom heb ik het paragnostische deel verweven in mijn dagelijkse werk. In mijn therapieën en boeken. Bovendien is er altijd een ego op de achtergrond van de mens aanwezig en is dat wat je ziet en zegt uiterst gevoelige materie waar je gewetensvol mee om moet gaan. Veel mensen zijn daar op dit moment mee bezig. Dat er behoefte is aan puurheid vanuit kracht, blijkt wel uit het grote aantal cursisten in mijn schriftelijk Onkruidcollege Vrouw en Kracht. (meer dan 1500 studenten) Aangetrokken door interesse in wat mensen doen en waarom ze dit zo doen, in verschillende culturen, zocht ik naar informatie. Ik reisde veel, onderzocht oude spirituele tradities en leerde onder andere van een sjamaan hoe ik "het medicijnwiel naar Europa moest/mocht brengen." Ik werd ingewijd en kreeg daarin de opdracht om oude wijsheden met respect te vertalen. Ik vertaalde de indiaanse spiritualiteit in Westerse begrippen in het boek: de helende kracht van het medicijnwiel. Ik ben geen aanhanger van geloof van buitenaf, maar voor weten van binnenuit. Dat weten vindt herkenning in o.a. de TAO en het Sjamanisme. Het is niet zo belangrijk dat we weten waar we vandaan komen of waar we heengaan. Het is belangrijk om het NU naar beste kunnen te leven. Angst maakt dat we blijven hangen in verlies ván beter of hoop óp beter. Mijn eigen leven is daarvan steeds een spiegel voor mij. Allereerst denk ik: doe ik zelf wel wat ik zeg aan anderen dat goed is? Dus heb ik mezelf grondig onder de loep genomen, steeds wanneer er een nieuwe fase wou aanbreken in mijn leven. Ik werkte al jaren als psychotherapeut en ging steeds meer de natuur in de therapie een plek geven. Zo werd de mens een afspiegeling van de natuur.

Ik heb 12 jaar een eigen centrum geleid. Verschillende lezers van dit artikel hebben mij daar ontmoet. Toen ik (na mijn scheiding) in Orvelte ging wonen, brak er een nieuwe tijd aan, er kwamen veel aanvragen voor lezingen en workshops. Ik ontdekte dat natuurbeleving in veel gevallen een te modieus tijdsverschijnsel was. Natuur is niet iets wat wij ontdekken, natuur heeft ons ontdekt en zal ons meer en meer wakker maken. Daardoor past het ons om met respect en vol eenvoud met haar in wisselwerking te treden. Het hiermee in groepsverband bezig zijn, ervaar ik als een nieuwe taak. Ik noem hier als voorbeeld het medicijnwiel. Via het medicijnwiel verbind je jezelf met de elementen in de natuur en kun je mentaal, emotioneel, somatisch en spiritueel werken. Het is een allesomvattend en tegelijk een makkelijke methode om via de elementen en hun kernkwaliteiten de weg van liefde en je kern te vinden. Je leert het door het te doen. Het is gebaseerd op: wat denk ik, wat voel ik, wat wil ik en wat doe ik met die drie gegevens. In de helende kracht van het medicijnwiel schrijf ik uitvoerig hoe je je de methode van legging eigen maakt.

Daaraan wil ik toevoegen dat de elementen in de natuur mijn grootste troost zijn geweest in moeilijke tijden. Van de natuur leer ik: tijd is prioriteit. Door dat te beseffen leer ik omgaan met afscheid, dood, vernieuwing. Succes is zo relatief. Het effect van mijn werk is voor mijzelf een gevoel van tevredenheid, verbondenheid en geluksbesef. Graag geef ik wat ik weet door aan anderen. Op dat gebied wil ik intensief en langdurig mensen gaan begeleiden, als coach. Ik ben naast therapeut ook geïnitieerd sjamanic healer en kan mijn kennis en kunde daarin overdragen.

Een van de kanalen hiervoor is Netwerk, de naam geeft het aan, is een verbinding van energieën die eenzelfde doel voor ogen hebben. Het verbindt en dat is wat zo belangrijk is: Samen Sterk. Voor inlichtingen over coaching en lezingen: barbaradriessen@hetnet.nl of 0593-568008


Bekijk hier een ander artikel van Barbara Driessen.