Welkom bij Barbara Driessen

Welkom bij Barbara Driessen

Sjamanisme

De helende kracht van het MEDICIJNWIEL. De geestelijke wereld van de indiaan.

In de geest van vrijwel ieder mens zit een verlangen naar het oorspronkelijke. Er is een wijze indiaan in het bewustzijn van de mens van nu. Hoe meer wij onszelf bewust zijn van verlies op velerlei gebied, (relatie, natuur, moraal, etc,) hoe meer wij doordrongen worden van heimwee. Dit heimwee voelt als eenzaamheid. Afgesneden zijn van een creatieve of spirituele voedingsbron. We gaan op zoek hoe we onszelf opnieuw kunnen verbinden. Met de ander, met de natuur en met onze eigen verantwoordelijkheid daarin. Zo kom je terecht bij de indiaanse spiritualiteit. Deze gaat er van uit dat wij tijdelijke gasten op moeder aarde zijn en dat we geen heerser kunnen en mogen zijn over onze GROTE MOEDER. Dat wij de indiaan in ons eigen bewustzijn moeten zoeken en toelaten met respect en zonder imitatie van de bron. De religieuze indiaanse wetmatigheden zijn vastgelegd in het medicijnwiel. Hierin kunnen we alles vinden dat voedsel voor de geest kan zijn, op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Medicijnwielen maak je om het om het evenwicht herstellen met jezelf en de kosmos. Je kunt ook een medicijnwiel tekenen. Het is dan een vorm van spiritueel tekenen. Al tekenend kom je in aanraking met je diepere denken, voelen en willen. Kortom, met dat wat je in wezen bent. Dit is een speels en positief gebeuren. Tekenen en opnieuw plezier erin krijgen, kan iedereen. Oefeningen ter ondersteuning en aanvulling zijn: mandala dans, sacred dance en geleide fantasie. Sommigen leggen ook een medicijnwiel op het strand. Het vervaardigen van een medicijnwiel is van oorsprong een indiaans ritueel, dat uitdrukking geeft aan de relaties tussen mensen, natuur en kosmos. Het ritueel vond plaats om de inwendige en uitwendige harmonie te behouden of te herstellen, bijvoorbeeld ter genezing van een zieke, bij het uitblijven van levensbrengende regen of ter viering van een goede jacht.


Lees verder de artikelen die over Sjamanisme zijn geschreven:

Pyotle trip

MEDICIJNWIEL - artikel in Isis