Welkom bij Barbara Driessen

Welkom bij Barbara Driessen

Mijn nieuwste boek heeft de titel:

De kracht van schrijven

Ontdek hoe het schrijven van levens)verhalen je rechtstreeks met je binnenwereld in contact brengt. Aan de hand van tips, teksten en oefeningen maak je de weg vrij voor verborgen ideeën en inspiraties. Door te schrijven prikkel je je zintuigen, scherp je je geheugen en krijgen gebeurtenissen een plek. Schrijven geeft verdieping, troost en inzicht. Stap voor stap vind jij je authentieke vorm en ontdek je de schrijver in jezelf.

- Verhalen schrijven als levenskunst
- Verschillende inspirerende vormen van schrijven
- Met voorbeelden en speelse oefeningen

 ISNB 97894.6015.1231
C19,90

 

 ************************************************************************************************************************

Handboek voor sensitief leven door het jaar heen.

Het is een mytische reis door de 52 weken van het jaar. De seizoenen hebben hun eigen betekenis, de maanden laten je zien hoe je kunt ontluiken of loslaten. De meditaties en oefeningen in dit boek begeleiden je op je weg naar heelwording.

 

ISBN978-94-6015-072-2

Rijk geillustreerd C19,90

**************************************************************************************************************************

 

Sensitieve Intelligentie
- Een praktisch handboek dat je meeneemt op de weg naar een hoger en zuiverder waarnemen vanuit de intelligentie van de ziel.

Door Barbara Driessen.

De sensitief intelligente mens is een bewust waarnemende persoon. Hij ziet, weet en voelt dat we op weg zijn naar een hoger en zuiverder waarnemen vanuit de intelligentie van de ziel. Introspectie, empathie en het vermogen tot mededogen zijn kwaliteiten van de sensitief intelligente mens, in wie hooggevoeligheid en inspiratie herkenbaar zijn.

De maatschappij lijkt nog niet altijd ingesteld te zijn op deze mens, waardoor hij zijn vermogens als lastig of als klacht kan gaan ervaren. Op een duidelijke en verhelderende manier worden in dit boek de krachten, uitdagingen en valkuilen belicht waarmee de sensitieve mens te maken heeft. Het laat nog niet erkende kwaliteiten zien en geeft daarmee nieuwe inzichten.

ISBN 978 90 77247 80 8
Geïllustreerd
ca. € 22,50

Bekijk hier een filmpje over het boek

Bekijk hier een artikel over het boek in "Vakblad voor de Natuurgeneeskunde"


De helende kracht van het medicijnwiel 
Achtergronden – Tekeningen – Oefeningen.

Door Barbara Driessen.

Het vervaardigen van een medicijnwiel is van oorsprong een indiaans ritueel dat uitdrukking geeft aan de relaties tussen mens, natuur en kosmos. Het ritueel vond plaats om de inwendige en uitwendige harmonie te behouden of te herstellen, bijvoorbeeld ter genezing van een zieke, bij het uitblijven van levensbrengende regen of ter viering van een goede jacht.

Tegenwoordig voelen velen zich lichamelijk of geestelijk niet goed in balans. Vaak is er sprake van een verstoring van de relaties tussen mensen en hun omgeving. Dit uit zich onder meer in gebrek aan zingeving en innerlijke rust. 
In dit boek wordt het medicijnwiel gebruikt als inspiratiebron voor allerlei persoonlijke rituelen, groepsvieringen en creatieve uitingen. Op deze wijze kan ook nu de harmonie in een mens en met zijn omgeving worden bevorderd. Er worden daarbij veel relaties gelegd met rituelen en ceremonies uit andere oude culturen en met eigentijdse ontwikkelingen.

De oefeningen in dit boek zijn zo omschreven dat ze direct in praktijk kunnen worden gebracht. De talrijke illustraties zijn voornamelijk vervaardigd door cursisten die onder begeleiding van Barbara Driessen de heilzame werking van het medicijnwiel hebben ervaren.

ISBN 90 73798 61 2 
NUGI 626
Rijk geïllustreerd, gedeeltelijk in kleur. 
€ 22,50

Bekijk hier een filmpje over het boek


Beelden als wegwijzer - Werken met de kracht van verbeelding

Door Barbara Driessen

In dit boek wordt op een duidelijke en heldere manier beschreven hoe beelden een hulpbron kunnen zijn op je persoonlijke en spirituele ontwikkelingsweg. Het is daarmee een handboek voor persoonlijke groei en een begeleider in hulpverlenende situaties.

Vanuit ons dagelijks bewustzijn zien we soms onoverbrugbare afstanden tussen onszelf en dat wat ons omringt. 
We ervaren ziel en lichaam, man en vrouw, mens en natuur, als afgescheiden van elkaar of als tegengestelden aan elkaar. 
Het verbeeldend bewustzijn is in staat tot het opheffen van tegenstellingen, het maakt verbindingen. 
Door middel van het bewust gebruik maken van beelden kun je een brug slaan tussen gevoel en verstand, waarbij het beeld de verbindende factor is. Omgaan met beelden en verbeeldingskracht geeft speelse diepgang in je leven.

In dit boek neemt de schrijfster je mee, wandelend door de beeldentuin van je geest. Deze tocht zal een inspiratiebron zijn voor allerlei persoonlijke rituelen en creatieve uitingen. 
Er worden daarbij veel relaties gelegd met rituelen en ceremonies uit ander oude culturen en met eigentijdse ontwikkelingen. De oefeningen in dit boek zijn zo beschreven, dat ze direct in praktijk kunnen worden gebracht. 


ISBN 90 73798 72 8 
NUGI 720
Rijk geïllustreerd, gedeeltelijk in kleur. 
€ 22,50

Bekijk hier een filmpje over het boek


Dromen als inwijdingsweg - De kracht van de nacht

Door Barbara Driessen

In dit boek laat Barbara op een duidelijke wijze zien hoe je op verschillende manieren met dromen kunt werken. Ze gaat daarbij verder dan de droom en belicht ook het persoonlijke bewustzijn van de mens, dat de toegangspoort is tot de droom. Daarbij put zij uit rijke bronnen van westerse en van inheemse volkeren. De natuurvolken beschouwden het leven op aarde als een tijdelijke manifestatie in de materie. Voor hen was de droomtijd het antwoord op de vragen: waar kom je vandaan en waar ga je heen? 
In de tijd waarin wij leven kennen we bijna geen droom-cultuur meer omdat ratio en bezieling in veel gevallen niet samengaan. Gelukkig zien we steeds vaker om ons heen het besef dat zelfrealisatie en spiritualiteit geen tegenstellingen zijn maar dat ze elkaar aanvullen en erop gericht zijn om onze ziel tot volle ontplooiing te brengen. 
De oefeningen in dit boek zijn bedoeld voor ieder die dromen ziet als een weg naar innerlijke rijkdom, als een inwijdingsweg tot het mysterie. 


ISBN 90 73798 72 8 
NUGI 720
Rijk geïllustreerd, gedeeltelijk in kleur. 
€ 22,50

Bekijk hier een filmpje over het boek


Meer weten over de boeken van Barbara? Stuur een mail!