Welkom bij Barbara Driessen

Welkom bij Barbara Driessen

Recensie "Dromen als inwijdingsweg. De kracht van de nacht"

Door Aad van Ouwerkerk

Welke Nederlandse boeken zou je iemand kunnen aanraden die er werke-lijk op uit is om via zijn eigen dromen aan een persoonlijke ontwikkeling te werken, liefst vanuit creatief, inspiratief en spiritueel oogpunt? Boeken met kant-en-klare symboolverklaringen vallen dan af, evenals wetenschappers als Victor Spoormaker (zie Droomjournaal 9/1). Mensen als Wijngaarden en Bruno-Paul de Roeck werken te veel vanuit één bepaalde benadering (res-pectievelijk Jung en gestalt). Roger Rundqvist (o.a. zijn Ankertjes met voor-beelden van de innerlijke transformatie door middel van dromen) of Ada de Boer (‘Maar ik droom nooit’) zijn mijns inziens breder en werken in elk geval sterk vanuit de eigen ervaring en van degenen met wie zij hebben gewerkt. Toch is er in Nederland eigenlijk nog nooit een boek geschreven dat zowel de persoonlijke beleving van droombeelden, de inspirerende en spirituele uitdaging voor het eigen leven als de creatieve verwerking zo duidelijk naar voren bracht, zoals bijvoorbeeld Patricia Garfield in haar (overigens niet zo bekende) ‘Pathway to Ecstasy. The way of the Dream Mandala’, vol theorie maar vooral vol praktische oefeningen, concrete voorbeelden en de meest fantastische tekeningen van de schrijfster, maar helaas niet meer in druk en bovendien uit 1979.

Aan deze situatie is nu plotseling een einde gekomen. Barbara Driessen is wat mij betreft in één klap tot een Nederlandse Patricia Garfield geworden met haar ronduit adembenemende ‘Dromen als inwijdingsweg. De kracht van de nacht’. Het fenomenaal gedrukte boek bevat precies al de bovenge-noemde elementen: spiritualiteit, innerlijke transformatie, zelfreflectie, thera-peutische groeivormen, bewustwording en (wat ik persoonlijk het mooiste vind) ongelooflijk veel tekeningen in zwart-wit en zestien pagina’s in kleur, verspreid door het boek. Tenslotte zijn er ook foto’s opgenomen vanuit de diverse beschreven workshop van de auteur. Uit de opbouw spreekt een grote liefde voor droombeelden in het algemeen maar tevens een professi-onele bekendheid met het proces van wat ik dan maar weer zal noemen) ‘droomwerk’.

Barbara Driessen is opgeleid als creatief therapeut en heeft een praktijk in Orvelte voor psychotherapie en begeleiding in veranderingsprocessen. Het feit dat zij eerder vooral ook workshops begeleidde vanuit de sjamanistisch georiënteerde werkelijkheid heeft zeker bijgedragen tot de vooral zo leven-de, betrokken en open sfeer die uit de vele concrete verhaaltjes over droom en uitwerking spreekt (zie haar ‘De helende kracht van het medicijnwiel – Achtergronden, tekeningen, oefeningen’, eveneens een prachtige uitgave; je vraagt je af hoe ze haar uitgeverij Akasha zo ver krijgt om dergelijke in-vesteringen te doen!). Het boek leest af en toe als een trein!

Uit de bibliografie en het register blijkt Barbara Driessen weliswaar sterk op ervaringsgericht droomwerk te zijn afgestemd, maar zich zeker ook te heb-ben verdiept in de wel een beetje speciaal uit de Jungiaanse wereld afkom-stige literatuur. De theoretische onderbouwing van de in ‘Dromen als inwij-dingsweg’ voorgestelde ‘droomwerkmethodiek’ is daardoor niet alleen in de vele interessante en soms ook zeer grappige uitweidingen onderhoudend, maar vooral ook verrassend leerzaam.

Uit haar jeugd herinnert Barbara Driessen zich namelijk vooral de avonden die aan het ganzenbord waren gewijd. Dit spel over de gang door het leven is uiteindelijk de kapstok waaraan ze vele inzichten, reflecties, oefeningen, principes en uiteindelijk haar hele methode hangt. Dit is geen verenging in de vorm van een procrustusbed, maar eerder een verrijking binnen het col-lectieve droombeeldenbewustzijn dat ons vanuit het Jungiaans universum telkens weer kan verbazen. Bovendien wordt dit bouwwerk uitgebreid met een aantal verrassende vondsten rond de overeenkomst tussen de ganzen-bordsymboliek (de brug, de herberg, de put, het doolhof, de gevangenis, de dood en tenslotte overwinning) enerzijds en de tarotkaarten anderzijds.

Het boek behandelt vervolgens de spirituele betekenis van de droom, het droomtheater, de archetypenleer en het focussen op onze vele verschillen-de ikken in het leven en in de droom, het tekenen in mandalavorm om te eindigen met een hoofdstuk over trance en rituelen, begrijpelijk vanuit haar meer sjamanistische instelling. De veelzijdigheid van dit boek zal inmiddels velen er wel toe kunnen aansporen om dit Nederlandse juweeltje op gebied van de droombenadering voor zichzelf aan te schaffen.