Welkom bij Barbara Driessen

Welkom bij Barbara Driessen

 

Artikel in het tijdschrift Isis

 

MEDICIJNWIEL & MANDALA TEKENEN en hun uitwerking op het (on)geboren kind door Barbara Driessen

 

Het medicijnwiel.

 


Alle culturen kennen de cirkel en werken ermee in kunst, wetenschap, filosofie en astrologie als genezend middel. In het Boeddhisme vind je de mandalas, bij de Kelten de vierendeling in de cirkel via het Keltisch kruis en bij indianen het medicijnwiel. De betekenis van het wiel is eenheid zonder begin of einde. Het medicijnwiel werd gebruikt om te helen: om de éénheid te herstellen. Een geneesceremonie werd bij de Navahos vergezeld van een zandtekening, waarin aangegeven werd waar de gebreken lagen en waar ze hersteld moesten worden. Een medicijnwiel wordt gelegd door een cirkel van stenen te maken, waarbij elke steen een eigen symboliek vertegenwoordigd. In onze tijd kunnen we nog steeds een medicijnwiel leggen met symbolen, aangepast aan de plaats waar we nu leven. Het tekenen van een medicijnwiel is een andere vorm van de éénheid herstellen of handhaven. In de praktijk werk ik met diverse vormen, waarbij ik zorgvuldig en met respect oude bronnen vertaal naar het nu. Om contact te maken met het ongeboren kind en het te voeden, niet alleen via de lichamelijke navelstreng, maar ook via geestelijke en spirituele weg, is het medicijnwiel een zuiverend middel.

 

Mandala-tekenen is het tekenen binnen een cirkel, waarbij je uitgaat van het middelpunt. Daarom ontstaan de vormen intuitief, constructief, spiegelend of kunstzinnig. Mandala-tekenen is ordenend binnen de cirkel. Het is rustgevend en geeft overzicht: het ordent niet alleen op papier, maar ook in de geest. Zij die al mandala-tekenen, kennen de bijna verslavende werking ervan. Je raakt echt in de ban van de ring.

 

Medicijn-tekenen ofwel medicijnwielen-tekenen lijkt veel op mandala-tekenen, maar de innerlijke houding is anders. Er is een doel. Dat doel is verbinding maken of verbinding herstellen. Dit kan zowel preventief als reactief zijn. Een medicijnwiel teken je dus niet voor jezelf, maar als bemiddelingssymbool tussen jezelf en de ander. Die ander kan zijn:
* je partner
* de samenleving
* de groep
* het universum
* God, het goddelijke
* het mysterie
* het ongeboren kind, etc.
Met alle boven beschreven verbindingssymbolen en hoedanigheden heb ik als therapeut in mijn cursussen en prive-begeleidingen ervaring opgedaan. Vanuit deze ervaring wil ik nu dieper ingaan op het effect van deze vormen van tekenen op het ongeboren kind. Heeft het invloed en zo ja, is het te merken bij en na de geboorte en in welke vorm?

 

De cursus mandala-tekenen voor zwangere vrouwen is altijd druk bezocht. De vrouw vindt hier een rustpunt in de week en een uitwisselplek met anderen. Tijdens het tekenen wordt er naar mantras geluisterd en meegezongen. Mantras zijn klankregels, die zich steeds herhalen en een rustgevend effect hebben. Er wordt minimaal twee uur per week getekend en het advies is thuis verder te gaan. In de meeste gevallen gebeurt dit ook, omdat het voor de aanstaande moeder rustgevend is om met vorm en klank te werken en omdat ze meer kan genieten van deze periode en het kind dat ze draagt. Voor zowel geestelijk, lichamelijk als emotioneel gebied is mandala-tekenen aan te bevelen voor zwangere vrouwen.

 

Is er een uitwerking of resultaat voor het ongeboren kind? Het is de wensgedachte van de zwangere, tekenende vrouw. Deze positieve wens is op zichzelf al een verbinding, een houding naar het ongeboren kind. Het wordt geaccepteerd en de moeder maakt contact met zowel een lichamelijke als een geestelijke navelstreng. Voelt het kind dit? De moeders die ik heb begeleid en bevraagd, zeiden allen, dat als ze tekenden een rustige baby in hun buik voelden. Vooral in de laatste maanden was het een lust om te gaan tekenen, omdat een drukke of schoppende baby veel rustiger werd. Meestal werd het tekenen gecombineerd met mantrazang. Met vier vrouwen uit die groep hield ik (en heb ik nog steeds) jarenlang contact en ze vertelden me alle vier dat, toen de baby er was en vooral in de eerste twee maanden na de geboorte, het kind heel stilletjes werd, zelfs als het midden in een huilbui zat, als moeder de baby in een draagzak tegen de buik legde en begon met mandala-tekenen en mantra-zingen. Alsof de baby zich herinnerde aan de verbinding met de Oermoeder, zo werd het stil. Deze vier vrouwen hebben hun kind nu op de kleuterschool, waar alle vier (twee jongens en twee meisjes) uitzonderlijk aandachtig naar verhalen kunnen luisteren en meer aandacht en concentratie hebben dan de gemiddelde kleuter. Het kleur- en teken-ontwikkelingsniveau is ook boven het gemiddelde. Welke conclusie je hieruit ook trekt, het heeft altijd te maken met de aandacht, die er is tussen moeder en kind en de aandacht begint al vroeg, in het prenatale stadium. Mijn conclusie is: manadala-tekenen maakt ongeboren creativiteit groot en schept steeds opnieuw mogelijkheden en creaties.

 

Medicijnwiel-tekenen is niet alleen gericht op de ontspanning, maar er zit ook een spiritueel aspect in. Bij het tekenen maak je een voorstelling van bv. de baby in de baarmoeder. Je visualiseert hoe hij/zij daar tevreden ligt. Je maakt met je gedachten een verbinding. Vervolgens maak je een affirmatie. Dit is een korte, positieve spreuk, die voor jou en je baby inhoud heeft. Bv. Zo aanwezig, jij en ik, verbonden met de bron. Verderop geef ik enkele voorbeelden van affirmaties voor zwangere vrouwen. Voor je begint te tekenen zeg je de affirmatie een paar keer hardop. Dan maak je een cirkel op papier. Dat stelt je baarmoeder voor. Binnen de cirkel teken je symbolen, die je aan je baby wilt geven als bagage voor het leven. Een boek, een steen, een vogel, etc. Daarna teken je de baby in de cirkel, zoals je die op dat moment ervaart. Vervolgens kies je kleuren. Kleuren kunnen je stemming beïnvloeden, dus je kunt de kleuren bewust aanpassen.

 

Rood - maakt actief en energiek
Oranje - geeft een vrolijk gevoel, maakt blij en schept vertrouwen
Geel - geeft kracht en rust
Groen - verbindt en geeft harmonie
Blauw - geeft afstand en behoefte om te praten
Indigo - lost vragen op en geeft berusting
Violet - overzicht-meditatie-verbondenheid

 

Hoe meer rood en oranje je tekent, des te meer actief je zult zijn. De baby zou dit kunnen ervaren als onrust en daar vervolgens onrustig op reageren. Gebruik je veel groen en geel en beide kleuren in menging (blauw), dan stimuleert dat de behoefte aan rustige gezelligheid. Het karakter dat hierbij past is: de vrouw die aanwezig is, zich inleeft, maar zichzelf blijft en niet achter andermans behoefte aanloopt. Een ongeboren baby, die met deze voorbeelden gevoed wordt, zou volgens dit principe een sociaal bewogen mens kunnen worden.

 

Bij indigo en violet en het veelvuldig gebruik hiervan bij het medicijnwiel-tekenen, loopt de moeder de kans in een sprookjeswereld te gaan leven. Ze schept haar eigen broze werkelijkheid en is kwetsbaar. Dit kan gepaard gaan met huilen op de gekste momenten. Tijdens de zwangerschap gaat de werkelijkheidszin een beetje weg bij veelvuldig tekenen in indigo en violet. Zo heb ik vrouwen in verwachting begeleid, die heel veel indigo en violet om zich heen verzamelden in huis, kleding en tekening, vanuit een innerlijke behoefte. Het kind wat ze nu hebben is een zgn. nieuwetijdskind. Een moeder vertelde me, dat haar kind aan anorexia leed en niet wilde eten. Ze bleef engelachtig en schichtig. Een andere moeder, die zichzelf heel spiritueel voelde en daarom volgens haar zeggen de spirituele kleuren indigo en violet veel gebruikte, had een trage, langzame baby, een verlegen kleuter, die autistische neigingen had. Tekenen is een wonderlijk middel. Wat je bent, dat teken je.

 

Je gedrag en je tekenen zijn tekenend voor het ongeboren kind. Voor mij is dat duidelijk. Een medicijnwiel tekenen kan helpen bij het herstellen van de harmonie en het bevorderen van de innerlijke en uiterlijke communicatie. Het is een vorm van spiritueel beleven, het is harmonieus. Het is rond en waar begin of einde zit is niet duidelijk. Er kan niet bewezen worden, wat geluk of verbondenheid is, het is een persoonlijke beleving. En vanuit die beleving, vanuit die innerlijke houding kan ik alle aanstaande moeders adviseren om mandalas en medicijnwielen te tekenen. Je hebt plezier van de bezigheid zelf en dat geeft direct resultaat voor twee. Wat het verder aan positieve uitwerkingen heeft, zal de praktijk leren. In onze maatschappij doen we al zoveel om het krijgen, om de beloning. Het doen om het doen zelf, geeft voor moeder en kind saamhorigheid.

 

Affirmaties voor zwangere vrouwen.

 

* Verwachtingsvol
ken ik je naam - nog ongenoemd intens verbonden met het groot mysterie

 

* Ik omgeef jou met mijn warmte
we zijn elkaar

* Wonderste in mij, wees welkom
ik geniet van je aanwezigheid

 

* Vertrouwen leer je mij
ik zal jou vertrouwen geven

 

* Ik draag je met mij mee
jij vangt mijn gedachten op

* Je bent volmaakt zoals je bent
en verder groeit