Welkom bij Barbara Driessen

Welkom bij Barbara Driessen

De Spirituele Societeit Zeeland
Platform voor Spirituele Bewustzijnsvorming

Verslag van de lezing
HOOGGEVOELIGHEID EN INSPIRATIE

door

Barbara Driessen

gehouden op zondag 19 oktober 2008 in de Stadsschouwburg te Middelburg


Samenvatting
Een op de zes mensen wordt geboren met een vorm van hooggevoeligheid. Deze mensen zijn vaak spiritueel gericht. Hooggevoelige mensen krijgen veel meer prikkels binnen dan niet-hooggevoeligen. Deze prikkels kunnen zich aandienen als inspiratie, maar moeten wel herkend, begrepen en gefilterd worden. Daardoor hebben zij meer ruimte en tijd voor zichzelf nodig. Dit leidt vaak tot onbegrip in de omgeving, die hooggevoeligheid dikwijls verwart met overgevoeligheid of kwetsbaarheid. Hoe weet je nu dat je een hoogsensitieve persoon bent? Meestal voel je dat intuïtief zelf aan maar enkele aanwijzingen hierin zijn: in gezelschap snel overweldigd raken door emoties en gevoelens, overgevoeligheid voor lawaai, grote verbeeldingskracht en fantasiewereld, die meestal niet door anderen begrepen wordt, afhankelijkheid van goedkeuring. Ook moet je omgeving rustig zijn, omdat je sfeergevoelig bent en veel prikkels opneemt.

Barbara Driessen is schrijfster en psychotherapeut. Zij deed onderzoek naar vormen van hooggevoeligheid en schreef er een boek over. Daarover gaat ook deze lezing. Verder is zij auteur van De helende kracht van het medicijnwiel, Beelden als wegwijzer en Dromen als inwijdingsweg. Zij heeft een eigen praktijk en begeleidt mensen individueel en in groepen in hun veranderingsproces.

Barbara Driessen wordt geïntroduceerd door Henk van Maldegem, voorzitter van De Spirituele Sociëteit Zeeland. Barbara zal spreken over haar nieuwe boek Sensitieve Intelligentie.

Inleiding


Dit boek gaat over de nieuwe mens. Barbara heeft veel onderzoek gedaan naar wat de nieuwe mens is en hoe je die kan herkennen? Er is zoveel te doen over hooggevoeligheid, waarbij het vooral gaat over de klacht van hooggevoeligheid en niet over de kracht ervan. Onze maatschappij werkt aan de klacht, daarmee ga je in therapie. Barbara is gaan kijken naar en werken aan de kracht achter de klacht. Er zijn heel veel nevenkenmerken zoals ADHD, dyslexie, syndroom van Asperger, eczeem, huidgevoeligheid, voedsel overgevoeligheid, astma, bronchitis etc. Als je diep bezield kijkt naar de mens dan ben je bezig met een nieuwe manier van leven, met de nieuwe mens. En zo is zij gekomen bij het onderwerp sensitieve intelligente. Dit is een nieuwe door Barbara bedachte term die nu al gebruikt wordt in de medische wereld. Intelligentie is het mannelijke deel van onze geest, sensitiviteit is het vrouwelijke deel. Wij hebben beide in ons, we zijn intelligent, we kunnen nadenken, en we zijn sensitief, we hebben antennes, we voelen met ons hart, weten met onze ziel. Sensitieve intelligentie is het samengaan van deze twee elementen op een dieper niveau en de antennes afstellen op het hoge niveau.

De nieuwe mens weet dat alles er al is en weet dat wij één zijn van een geheel. Hij weet dat alles dat buiten ons is ook in ons is. Door die nieuwe antennes kunnen we ons afstemmen op de ontvangst vanuit alles wat in de kosmos aanwezig is. Er is niets nieuws maar de ontvangst is anders dan vroeger. Je kan bijvoorbeeld contact maken met alles wat is en daardoor ervaar je de tijdsbeleving anders en sneller. We kunnen door die nieuwe ontvangstmogelijkheid verbanden leggen en dat kan leiden tot angst en overgevoeligheid. Er is heel veel angst onder de mensen, ook hooggevoelige mensen, en dat weerspiegelt zich in de maatschappij. Dan is het de kunst om staande te blijven en te leven vanuit dat wat je weet en je niet te laten overhalen of overtuigen door iets of iemand buiten jezelf.

Dat is de kracht van de sensitief intelligente mens, en op die kracht wordt steeds een beroep gedaan van buiten af. Als jij als hooggevoelig persoon niet sterk bent dan word je overgevoelig en moe. Dat is een signaal dat je niet bij jezelf en je eigen kern bent gebleven, bij wat je weet. Dat wat je weet is ook verbonden met je eigenwaarde.

Je leert jezelf het beste kennen via de irritaties die je naar een ander hebt. Als je jezelf aan een ander stoort kijk je naar je eigen schaduwkant en dat wil je overstijgen. Dat is de persoonlijke kracht die zich wil ontwikkelen. Ontwikkelen is ontsluieren van wat al in je aanwezig is. Als je jezelf herkent in de ander via die irritatie dan weet je dat die irritatie ook in jezelf zit. Wat doe je met je irritatie, dat is belangrijk. Eerst is er de herkenning en na de herkenning komt de bewuste keuze: wat doe ik ermee? Dan komt de verantwoordelijkheid om achter die keuze te gaan staan. Dit alles met elkaar op een dieper zielsniveau samengebracht, dat maakt sensitief intelligent.

Hoe zij zelf hiertoe is gekomen
Hooggevoelige mensen voelen zich vaak onbegrepen. Barbara voelde zich als kind eenzaam en vooral onbegrepen, ze wilde zich gekend voelen. Zij ging schrijven en kreeg daardoor overzicht in haar nog jonge leven. Dat was het begin. Zij ervaarde: Als je gaat schrijven en je laat alle censuur weg, dan komt je diepere zelf boven, er ontstaat bezieling. Je weet dan dat je nooit meer alleen bent. Ze kreeg nieuwe vrienden op papier. Dat is de beste therapie. Ze kreeg als het ware een spiritueel internet. Later tijdens haar studie psychologie, las zij bij Jung dat dit archetypen zijn. De archetypen werden subpersonen. Zij ging toen ook dromen over die archetypen die in de vorm van heksen, lieve moeders, wilde dieren en allerlei gedaanten zich vertoonden. Die subpersonen werden kleine ikjes, stukjes die ze herkende in zichzelf. Zij hoefde dus niet meer te zoeken in een ander, want het zat allemaal in haar zelf. Ze trouwde, kreeg kinderen, maar het huwelijk holde uit. Dat was niet een verkeerde keuze, zoals men haar probeerde te overtuigen, want alles wat je kiest daar leer je van. Alles wat je doet heeft een functie waar je een les uit leert. Als je er niet van leert, val je in herhaling. Haar tweede huwelijk was zo’n herhaling.

Daarna ging ze mediteren, ze zonderde zich af, door zich terug te trekken in Frankrijk. Maar ze kwam er al spoedig achter dat ze contact moest maken met een ander en dat er twee soorten contacten zijn. De eerste is het contact via het hart, de vriendschap, het magnetisme tussen twee harten. De tweede is vanuit de bezieling, het is magnetisme tussen de zielen van soulmates. Daarin zit de herkenning van de eenzaamheid die je kunt vinden bij een soulmate op een dieper niveau; het magnetisme van de ziel. Als je zulke mensen ontmoet is het als een cadeau, de tijd valt dan weg. Je hoeft geen bevestiging, je bent met elkaar verbonden. Ook als je elkaar een tijd niet ziet, leef je in elkaar voort. Dat is een vorm en mogelijkheid om je existentiële eenzaamheid te accepteren en daar troost in te vinden. Als die acceptatie van jezelf is geworden dan ben je een geheeld sensitief intelligent mens. Maar je moet dan leven in een maatschappij die daar niet op ingesteld is. Hoe doe je dat? Het beste te zijn. Je kunt invoelend zijn maar de daadkracht is daarbij als aanvullend component nodig. Dat is sensitief intelligent in het leven staan.

Loslaten
Veel mensen vragen wat ze los moeten laten om dit te bereiken en waarom ze het los moeten laten. Voordat je loslaat is het echter belangrijk dat je de kwaliteit ervaart van wat geweest is. Het vasthouden had ook een functie. Als je VERbonden bent in een relatie hoef je niet los te laten, dan ben je in een gelijkwaardige situatie. Maar als je GEbonden bent komt de vraag om loslaten en vrijheid vanzelf. Wat laat je dan los? Het gaat om bewustwording. Word je bewust van het gebonden zijn.

1) Sensitief intelligente mensen werken met symbolen. Symbolisch gezien ben je een twee-eenheid in jezelf, een schelp die verbonden is, dat is je diepste zelf. Als je wordt geboren gaat de schelp open en een helft verdwijnt. Je gaat zoeken naar deze verloren helft. Als je veel geluk hebt vind je iets wat bijna past. Het zal nooit helemaal passen. Op aarde is er altijd een afspiegeling van het volmaakte. Zolang je blijft geloven dat het volmaakte te vinden is in een andere helft gaat het nooit lukken. Eventueel vind je iemand die aansluit, maar je weet allebei dat het nooit helemaal perfect is. Dat is ook een vorm van loslaten. Je laat de dualiteit los en kiest voor de polariteit. Dit zijn twee polen die een eenheid vormen. Dat kan je bereiken door iemand te vinden die echt bij je aansluit en die je voedt, maar je kan ook denken ik koester die schelp, ik ga mijn weg alleen. Welke weg je ook kiest, alles is de goede weg als het bij je past. Dat is sensitief intelligent. Ik ga mijn weg. Als ik iets vind dat bij me past dat is fijn. Maar nodig is het niet. Dan kan ik het ook liefdevol laten liggen.

2) Loslaten van de veelheid. Er is een veelheid van informatie. Wat doe je ermee? Eigenlijk zoek je in de veelheid een bevestiging van wat je al weet. Je zoekt iets bij je eigen niveau van zijn, en daar heb je informatie voor nodig, maar het is te veel. Dan is het de kunst om dat te stoppen. Je kiest je persoonlijke stop. Je begint ergens op basaal gebied, bijvoorbeeld door het opruimen van keukenkastjes. Met de vraag: Wat heb ik en wat heb ik echt nodig? Als je met die vraag gaat winkelen houd je veel over in je maandelijkse portemonnee. In onze geest hebben wij liefde nodig, acceptatie en aanvaarding. Als dat er niet is gaan wij op zoek. Hoe is dat ontstaan? Dat komt vaak uit je jeugd. Een kind wil de ideale moeder, je bent op zoek naar puurheid in het hier en nu. De moeder is een afspiegeling van de kosmische moeder en de biologische moeder is daardoor niet volmaakt. Kritiek op het falen en gemis helpt dan niet. Zoals de Zwitserse psychiater Kübler Ross heeft gezegd: Geef de hoop op een beter verleden op. Dat zijn levenslessen, van daaruit kom je bij je spirituele levenstaak. Vanuit die taak weet je dat je moet leven in je eigen wijze weten, woorden en gedachten. Dat is een niveau van aandacht en verantwoordelijkheid. Veel mensen gaan terug naar het ego niveau en zoeken iemand die hen volmaakt kan maken. Ze gaan terug omdat ze de grote opruiming en de verantwoordelijkheid niet aan kunnen. Conclusie hiervan: We zijn hier allemaal met een levenstaak, die je leert herkennen uit de levenslessen. De taak wordt zichtbaar wanneer je bewust wordt van je zogenaamde fouten.

3) Loslaten van het medelijden. Wij zijn opgevoed met oog hebben voor de ander: met te kijken naar de ander die het slechter heeft dan wij. Mensen vinden het fijn om de slechtheid en het lijden te herkennen. Het medelijden berust op emoties en is meegesleept worden in het lijden. Een hoog sensitief mens kijkt naar het lijden vol mededogen en weet dat het lijden niet zal verdwijnen maar dat door het lijden heengaan ook een verlossing en verlichting geeft. Daarna komt er inzicht. Als het lijden en de verlichting worden ontnomen dan is de levensles voor die persoon vergeten en moet nog eens terugkomen, moet worden herhaald. Je kunt er zijn als het nodig is. Zien waar het lijden is, met de gedachte: als ik er wat aan kan doen dan doe ik het maar vraag het dan . Dat is vanuit de ziel helpen. Vanuit de emotie is het ‘ik zal je wel even zeggen hoe het moet’.

4) Loslaten van het zoeken. Wij zijn allemaal op weg en we willen het nog beter doen. De zoektocht naar het zelf is eigenlijk onzin, het is gewoon je ogen open doen en zien wie je bent. Het zoeken is een pad, maar geen vervulling. Het vinden is moeilijk. Echte zoekers blijven zoeken en zullen het nooit vinden. Vragen kun je stellen maar met het antwoord leven is moeilijk. Het zoeken wordt dan dwalen. Spiritueel zoeken is het dwalen loslaten. Wij zijn op een weg en die gaat voort. De levenslessen komen wij vanzelf tegen op die weg. Wij weten wie wij zijn vanuit onze kern. Jezelf vinden is het simpelste en daarom het moeilijkste wat er op deze weg is.

5) Loslaten van oordelen. Wij hebben vaak een vooroordeel. Als je mensen ziet denk je soms: daar heb ik niets mee. Dat is een vooroordeel. Die iemand krijgt dan niet de gelegenheid meer om te laten zien wie hij is. Je wordt assertief of agressief in je denken en doen. Het contact is op buikniveau, via de emotie, en niet op zielsniveau. Sommige mensen zeggen dan: mijn intuïtie of gevoel zegt ik wist het al. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Spirituele mensen hebben de neiging om te dwalen, om te verdwalen in dat voor-gevoel. Je mag een mening hebben en die wordt gewaardeerd, als je maar weet dat het een mening is en dat het geen oordeel of vooroordeel is. Spiritualiteit is al oud en het betekent geestelijkheid. Spiritualiteit in deze tijd is voor iedereen toegankelijk, alles wat we niet kunnen bewijzen kan waar zijn. Maar zodra mijn wijsheid jouw wijsheid moet zijn, is het dwingend, overtuigend uit ego belangen. Je geeft de ander niet de vrijheid om te zijn wie de ander is. Dat is een valkuil van de hedendaagse spiritualiteit. Mensen draven door in het mysterie. Ze koesteren het niet maar ze ontrafelen het door het persoonlijk te maken. Spiritualiteit is niet van jou, het stroomt door de kosmos en wij mogen het even gebruiken. Dat doe je met respect. Er zitten valkuilen in spiritualiteit.

6) Loslaten van gehechtheid. Waar ben jij aan gehecht? Een pop of een kopje en schotel van een oma? En als dat stuk valt dan is de wereld stuk. Wij zijn allemaal gehecht maar de mate van verbondenheid bepaalt of wij spiritueel intelligent zijn of niet. Als we niet meer los kunnen van dat artikel of niet meer zonder die persoon kunnen dan zitten we vast en die gehechtheid maakt groei onmogelijk. Hoe kom je daarvan los? Soms kom je er vanzelf los van, door bepaalde gebeurtenissen. Onthechting heeft altijd te maken met verdriet, loslaten en pijn, met verwerken. Als je voor jezelf nagaat hoe gehecht je bent dan kun je beginnen bij bijvoorbeeld de banden die je hebt met de ander. Een symbolisch voorbeeld is een bol met wol. Gesponnen wol bestaat uit een draad die uit veel vezels bestaat en als je die ontrafelt wat blijft er dan over? Losse vezels. Als je in je relatie draden ontrafelt, wat betekenen die losse vezels in je relatie. Wat betekent jouw relatie? Benoem de vezels maar eens: bijvoorbeeld samen op vakantie gaan, samen zwemmen etc. Het kunnen leuke dingen zijn en je kunt ervan genieten. Al die vezels maken het geheel tot een stevige draad. Die kan verbinden en onthechten. Onthechting is genieten van wat je hebt en dat je bent zonder er afhankelijk van te zijn. Het gaat vooral om onthechting van materie, je gaat terug naar de eenvoud. In veel gevallen realiseer je pas wat je hebt als het wegvalt. Het is heel belangrijk te beseffen wat je hebt en de waarde daarvan te kennen. Laat los wat geen waarde heeft.

7) Onthechting van het ego. Dit moet worden opgebouwd wil je het kunnen loslaten. Je kan niet loslaten als je het niet hebt. Het ego ontwikkelt zich als je ouder wordt. Het ego heeft behoeften. Zodra of nadat je de behoeften van het ego kent, je eigenwaarde hebt gevoeld, komt de vraag, is dat nou alles? Dan komt de vraag naar de diepere zin. Hoe nu verder? Heel veel huwelijken of relaties stoppen dan op dat punt. Er zit geen groei meer in. Als je er dan samen uitkomt en opnieuw vorm en inhoud weet te geven, kan er iets waardevols ontstaan en groeien. Maar vaak komen er alleen maar verwijten. Achter ieder verwijt zit een verlangen, maar dat wordt niet geuit. Wij spreken vanuit verwijten in plaats van te laten weten wat je nodig hebt of fijn vindt. Het wordt dan een crisissituatie en je kiest voor een andere weg. Crisis betekent een kans en als je die gaat benutten laat je het ego los en bent er niet meer van afhankelijk. Er komen nieuwe waarden in het leven die gebaseerd zijn op verbinding met alles wat je ooit hebt los gelaten, verbinding met het grote verlangen. Het grote verlangen heeft niets te maken met de aarde maar is het heimwee naar huis waar alles in onze gedachten compleet is zoals de hemel, of God, of het universum (dat is voor iedereen anders). Wat voor de een hemel is kan voor de ander hel zijn. De hemel is het stuk dat buiten onszelf aanwezig is en dat ons kan voeden. Als we daar contact mee maken komen we bij het grote zelfbewustzijn, volgens Jung het ontdekken van de ziel. Die ziel gaat zich manifesteren door je gedrag heen. Je voelt wat de juiste weg is. Dan komt de periode van los zijn. Vrij zijn. De ervaring: Ik ben vrij, ik kan kiezen wat ik wil kiezen, als ik maar duidelijk ben. Ik communiceer duidelijk wat ik nodig heb en wat ik voel. Ik beschadig daarbij niemand en doe niemand tekort.

Principe: Je kan niet worden afgewezen door anderen, de enige die jou kan afwijzen ben jezelf. Dat is de weg die je gaat. Je bent wie je bent en daar kom je voor uit. Je kan dan het masker afzetten. Daarmee ontmaskert de mens zich door openheid en puurheid. Er ontstaat open communicatie. Op deze manier kan je iets doen voor een ander. Als je iets voor een ander doet, is het als een steentje wat je in de vijver gooit. Het geeft rimpels en die breiden zich uit. Iedere positieve handeling werkt, het heeft effect. Oorzaak en gevolg. De weg van los zijn, is het besef dat er geen dualiteit meer is. Om te communiceren ga je onderscheid maken, benoemen, maar het blijft een omschrijving van wat je echt van binnen bedoelt in de hoop dat een ander begrijpt wat je bedoelt. Op een gegeven ogenblik zie je dat dualiteit een eenheid is. Als die dualiteit wordt opgeheven dan wordt het polariteit. De twee polen maakt dat dingen werken.

Bij ieder mens komt vroeg of laat een behoefte aan eenheid. Dit is een golfbeweging. Het splitst zich en komt weer samen. Je onderscheidt jezelf om je later weer te verbinden.

Vraag uit de zaal: Het klinkt of je zegt ik maak onderscheid en ik richt me naar het positieve. Maar dan laat je het andere liggen, terwijl integratie toch iets anders is.

Antwoord: Onderscheid maken is het belangrijkste wat er is. Je ziet bijvoorbeeld dat er medelijden en mededogen is en ziet dat er donker is en licht. Maar het gaat erom wat je kiest. Als je bewust voor het positieve kiest dan krijg je het positieve terug. Waar je aandacht aan geeft dat groeit. Als je voor donker kiest blijft het donker en dan ben je eigenlijk ook donker. Als je bewust bent van het onderscheid, ben je ook bewust van de keuze die je kunt maken.

Barbara komt nog even terug op loslaten en relaties. Barbara is relatietherapeute en heeft veel te maken met relaties die stuk gaan. Mensen gaan met elkaar in gevecht om een probleem. Het gaat dan om het probleem en om het gelijk en niet om het elkaar tegemoetkomen. Niet om het begrip maar om het winnen. Zij heeft voorgesteld om zowel de man als de vrouw een kasboek te laten maken van de relatie, van de investering, debiet, credit en rente. Wat kom ik tekort en wat mis ik. Na iedere week werd de balans opgemaakt. Als de vrouw in de min stond, zorgde ze dat ze verderop in de plus kwam. Als de vrouw teveel in de min staat bijvoorbeeld als er sprake is van overspel dan is het huwelijk op weg naar failliet. Als er wat mis is in het huwelijk dan kan het goed zijn om dat kasboek aan te schaffen. Door het bijhouden kan je geconfronteerd worden met wat er is of wat er mist. Je kan gaan uiten wat je verlangen is door te kijken naar wat je mist.

Als de relatie goed is doe je dat niet maar als er iets mis is dan kan het juist heel duidelijk helpen.

Vraag uit de zaal: De belemmeringen in een relatie hoe ga je daarmee om?

Antwoord: Een grote generatie is opgevoed met de opdracht om je te richten op en naar de ander. Je voelt wel aan wat de ander nodig heeft en je richt je erop om die behoefte te bevredigen. Je verwacht dan dat je gewaardeerd wordt. Als die waardering uitblijft, voel je jezelf tekort gedaan. Het is niet goed om op die manier in elkaars behoeften te voorzien. Het is beter om te vragen wat de ander nodig heeft. Dat moet je zelf ook doen in plaats van je aan te passen bij iets waarvan je denkt dat het de behoefte van de ander is. Het is heel belangrijk om erover te praten, wanneer jij je onvrij voelt.

Nog even over de man/vrouw relatie – mensen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Iemand heeft ooit tegen Barbara gezegd dat ze daar helemaal gelijk in had, dat vrouwen de problemen maken en dat mannen ze oplossen. Daar zit wel iets in. Vrouwen willen graag praten over wat ze beleven, mannen zijn concreter. Als het goed is vult het elkaar aan. Het zijn twee andere persoonlijkheden. Een man heeft daadkracht, die een vrouw in haar twijfel over eigenwaarde minder heeft. Een vrouw heeft empathie, die de man doorgaans minder ontwikkeld heeft en dat vult elkaar aan. Als je dat ziet kan je elkaar bevruchten in plaats van bevechten. Dit is respect voor de medemens. De Sensitief Intelligente mens heeft zowel het mannelijke als het vrouwelijke in zichzelf in evenwicht en kan zowel empatisch als daadkrachtig zijn.

PAUZE

VRAGEN

1. Hoe kan je onthechten van je lichaam?
Dat gaat uiteindelijk vanzelf. Deze vraag stel je als het lichaam als een last wordt ervaren. De geest is jong en blijft jong. Mensen hebben drie leeftijden, te weten emotionele, somatische en een spirituele leeftijd. Als de spirituele leeftijd al heel hoog is, kan het lichaam een belemmering zijn. Dan wil je uit je lichaam treden. Als je lichaam in kracht afneemt kan het een last worden. Dan is het belangrijk om te kijken hoe je kunt mediteren om in de geest te komen. Lichaam en geest blijven met elkaar in harmonie en verbondenheid zolang een mens leeft. Dus het gaat erom stilte te zoeken door meditatie en contact met de natuur. Het lichaam is het voertuig, de geest is de koetsier. De koetsier wil gevoed worden en het lichaam komt er achteraan. Totaalonthechting van het lichaam is de dood. Daarvoor zijn wij de manifestatie van energie en daar is het lichaam voor nodig.

2. Bij het sterven is het jezelf loslaten de grootste moeilijkheid, dat is het laatste?
Het is overgave.

3. Ik meen gezien te hebben bij het overlijden van mijn man dat sterven niet het moeilijkst is als de geest zich heeft toegekeerd naar de hogere wereld en er overgave is van de geest in het sterven. Het is dan een kleine stap om jezelf los te laten.
Het begint met het loslaten van het zelfbeeld. De angst om er niet meer te zijn kan je leven beheersen. Iedere keer loslaten is steeds een klein beetje doodgaan. Als je dat goed doet in je leven, neem je steeds een beetje afscheid van de materie. Maak van ieder afscheid een nieuw begin en maak van de dood een vriend. Je neemt in de materie afscheid en niet in de energie en dat is een stille troost. Als je een sensitief intelligent mens bent dan weet je dat aan alles een eind komt. Werk daar naar toe, maak van ieder afscheid een nieuw begin. Niets is definitief, het is een andere manifestatie in de tijd.

4. U heeft iets gezegd over een relatie aangaan op zielniveau en hartniveau. Je kan ook reageren vanuit de buik. Kunt u ook iets zeggen over de seksuele aantrekkingskracht van waaruit mensen een relatie aangaan?
Iedere materie heeft aantrekkingskracht, ieder mens heeft aantrekkingskracht. Als je uitsluitend vanuit seksuele aantrekkingskracht reageert op de ander, dan zijn de andere vlakken/gebieden van minder belang. De seksuele aantrekkingskracht vraagt om meer en meer. Als je alleen reageert op behoefte vanuit de buik dan doe je jezelf tekort. Wanneer je dit gaat verfijnen, dan krijg je verfijnde erotiek en dat is breder, dat gaat over alles wat mooi is, het vindt de hele dag plaats. Seksualiteit kan daar een onderdeel van zijn. Als we alleen seksualiteit ervaren, dan wordt het lust en dat is van korte duur, dat is niet voldoende om een zinvol leven te leiden. Al snel komt de behoefte van het hart, de behoefte aan wezenlijke verbinding. Seksualiteit kan een ingang zijn, maar zonder de behoefte van het hart en de voeding van de geest is het kortstondig. Als die drie hoofd, hart/ziel en buik, met elkaar samengaan dan is het fantastisch.

5. Heb je hooggevoeligheid al als klein kind of wordt dit later pas geopenbaard?
Hoogsensitiviteit kan een blauwdruk uit de familie zijn, het kan ook ineens duidelijk worden bij een crisis of een gebeurtenis zoals een bijna dood ervaring. De meeste mensen weten het van zichzelf. Soms hadden ouders al een gave of klacht omdat ze ‘anders’ waren, maar zij drukten het weg, zij pasten zich aan. Hoogsensitiviteit is vaak wel iets wat al in de familie voorkomt. De mensen werden getolereerd als dorpsgek, strijker, waarzegger of iets dergelijks. Vroeger noemden ze sensitiviteit een welvaartverschijnsel. Wij zitten in een gelukkige tijd en kunnen dat beseffen en er iets mee doen. Wij mogen het zijn. Het gevaar is dat als je jongeren te vroeg aanspreekt op hun sensitiviteit, je ze aanspreekt op hun te snelle ontwikkeling naar volwassenheid en dat is niet goed. Zij hebben recht op hun kind zijn. Sommige ouders zien hun kinderen als iets unieks dat snel volwassen dient te zijn. Het kind krijgt de kans niet om kind te zijn.

6. Kunt u wat uitleggen over de schaduwkant, hoe daar mee om te gaan. Als voorbeeld wordt een collega genoemd die altijd te laat komt. Zij vindt dit heel irritant, hoe kan je daar mee omgaan?
Het kan komen omdat je zelf altijd te vroeg bent, omdat jou is geleerd op tijd te komen. Het gaat erom dat je duidelijk bent en zegt dat het je irriteert, anders doe je jezelf tekort want dan blijft het irriteren. Het heeft met jezelf te maken. Je verwacht iets en dat stelt teleur als het niet gebeurt. Duidelijk zijn is belangrijk, dan verdwijnt de irritatie. Als je iets ergert in de ander en wanneer je het gelijk kan uiten zonder verwijt, stapelt het zich niet op. Als je dat niet doet gaat het opstapelen en escaleren. Zeg het vanuit jezelf, maak er geen beschuldiging van. Zeg niet ‘jij doet dit’ maar ‘ik vind dat’.

7. Soms werkt dit niet en verandert de situatie niet.
Als je de situatie niet kan veranderen dan kun je kiezen: je sluit je af in boosheid of je accepteert de situatie. Accepteren is geen aanvaarding. Er is eerst irritatie (emotie), dan acceptatie (eenzijdige hartstroom) en dan pas aanvaarding (zielscontact). Het is een kwestie van zelf ervaren.

8. Irritatie kan dus een uitdaging voor jezelf zijn? Zoals de kernkwaliteit van de één is een uitdaging voor de ander?
Wat je in een ander stoort is wat je in jezelf niet onder ogen kan zien. Welk stuk zie je in jezelf niet onder ogen, dat kan een uitdaging zijn om mededogen te ontwikkelen.

9. Het betreft de meervoudige persoonlijkheid; u had het over archetypes. Wat is het verband tussen de ziekte en archetypes.
Mensen met een psychose krijgen zoveel informatie van een andere zijde, waar zij niet mee kunnen leven. Zij zijn bijna-verlicht en kunnen niets met de gegevens uit de psychose, ze zijn patiënt geworden. Zij identificeren zich met die meerdere personen en verliezen het overzicht. Gezonde mensen kunnen deze persoonlijkheden scheiden. Geestzieke mensen denken de archetypen te zijn.

10. Bij hoogsensitiviteit ben je heel erg in contact met het gevoel. Komt het tegenovergestelde ook voor?
Dat komt heel veel voor. Alle energie wordt gebruikt om het gevoel te onderdrukken als iets wat er niet mag zijn. Het is heel moeilijk om je gevoelens te onderdrukken. Via het denken laten veel mensen het gevoel secondair zien. Het is niet van hart naar hart, maar van idee naar idee. Veel relaties berusten daarop door het maken van plannen. Dat is intimiteit via het hoofd. Dan kun je niet direct zeggen wat je verlangt. Het is vaak onbegrepen intimiteit tot je begrijpt wat je aan het doen bent. Je bent aan het camoufleren.

11. Wat is het verband tussen hooggevoeligheid en voeding?
Het verband is het besef. Hooggevoelige mensen begrijpen dat je zowel geestelijk als lichamelijk voedsel nodig hebt. Door betrokkenheid met alles wat leeft krijg je respect. Zij zijn veel meer bezig met alles wat leeft en eten veel minder vlees. Zij gaan zich verdiepen in hoe dieren leven. Zij dragen kleding die vervaardigd is op een eerlijke manier. Het gaat om de weg van het ontstaan tot het bij jou komt. Van vezel tot trui of van koe tot supermarkt-besef. Het heeft dus zeker met elkaar te maken.

12. Je voelt dat mensen die je heel na staan komen te overlijden. Is dit hooggevoeligheid of komt dat van degene die gaat overlijden?
Er zijn vele antwoorden op. Er kan bijvoorbeeld een hele sterke moeder/kind verbinding zijn op zielsniveau, waardoor je voor-voelt, dit heet empathie of soms telepathie. Het kan echter worden verward met emoties en angst. Dan is het een voorgevoel. Je weet dat eigenlijk pas achteraf. Inderdaad is er vaak een telepathisch signaal of teken, zoals het stilstaan van de klok. Hiermee moet men echter oppassen niet in de angst te komen. Er kunnen rare dingen uit ontstaan en dit kan beïnvloeding van de situatie tot gevolg hebben. Het kan echter ook zielscontact zijn buiten iedere tijd. Dat is eigenlijk een normale zaak die wij vergeten zijn. Vroeger was dit veel meer geaccepteerd en gebruikelijk.

13. Hoe kunnen hooggevoelige mensen zich ook thuis voelen op aarde en gezond voor hun lichaam zijn.
Hooggevoelige mensen hebben last met maar ook behoefte om zich te aarden. Zij zijn meer verbonden met het spirituele. Als ze jong zijn willen sommigen zich zelfs ontkennen en niet aarden, ze gaan uithongeren zodat ze weer snel zijn waar ze vandaan komen. Als je ouder wordt zie je dat het belangrijk is om wel te aarden. Je weet dan dat je wat te vertellen hebt maar houd je nog op de achtergrond. Als je die schroom of angst hebt overwonnen, ga je jezelf neerzetten door bijvoorbeeld jezelf uit te beelden of door te tekenen. Het is een proces van incarneren. Het kan ook met een karma te maken hebben als je niet wilt incarneren. Het is een gevecht met het lijf, hoe daal je daar goed in? Je kan ook het tegendeel: heel veel eten en daardoor proberen in je lijf te komen. Of jezelf verminken doordat je twijfelt aan jezelf. Allemaal valkuilen voor sensitieve mensen.

14. Hoe zit het met autisme, Asperger, dyslexie etc. en hooggevoeligheid?
Het syndroom van Asperger wordt als een klacht ervaren maar als je weet hoeveel ruimte mensen met deze benoeming nodig hebben, en je hebt respect voor die ruimte, dan zijn ze op weg naar en vertonen kenmerken van sensitief intelligent. Het is een vorm van autisme met een hoge intelligentie. Deze mensen zijn heel goed in hun brein, er zit in het brein een verschuiling en daar woont eenzaamheid, een eenzaamheid die zij nodig hebben om te kunnen functioneren. Ze kunnen echter dikwijls uit zichzelf geen gelijkwaardig contact aangaan/maken, of initiatieven nemen, want dat doet pijn of is te verwarrend. Veel kunstenaars en leiders hebben dit syndroom getransformeerd, in een andere vorm gegoten, een vorm van autoriteit of kunst. Zij hoeven daardoor niet in gelijkwaardigheid. Het in de vraag genoemde wordt gezien als een contactstoornis. Wanneer je daar last van krijgt, zoek je andere vormen van contact. Het contact wordt daardoor belangrijker maar ook selectiever. Het gaat daarbij niet langer om de hoeveelheid maar de kwaliteit van de vrienden. Autisme is een cirkel waar je moeilijker uitkomt. Door aandacht en liefde kan er echter een heleboel bereikt worden. Je begint met een handicap en dat wordt door oefening en inzichten een handigheid.

15. PDD-NOS is een onderdeel van het syndroom van Asperger (AS). Kunt u daar iets meer over zeggen?
Barbara heeft dit niet onderzocht en kan daar dus niets verder over zeggen. Iemand uit het publiek legt uit dat er mensen zijn met AS en een autismestoornis zoals PDD-NOS. Naast het syndroom van Asperger zijn deze mensen ook nog verstandelijk gehandicapt. Ieder onderdeel van AS heeft zijn eigen aanpak nodig. Barbara bedankt voor deze toelichting en zegt nogmaals dat haar onderzoek zich hier niet op heeft gericht.

16. Wat hebben depressieve mensen nodig?
Er zijn depressies die chronisch zijn en depressieve stemmingen die met een situatie verbonden zijn. Dit laatste noemen we ook een depressie. Als er een oorzaak is van verdriet, lijden of loslaten dan kan een mens sombere buien hebben. Dat is in de maatschappij lastig en soms zelfs niet toegestaan, waardoor stemmingen zich verdichten tot gedrag. Daardoor kan je chronisch depressief worden. Bij het behandelen van chronische klachten gaat het om de wil en om de daadkracht. Depressieve mensen willen er wel uit maar hebben de kracht niet om eruit te komen. Door de druk die zij zichzelf opleggen wordt het steeds zwaarder. Er moet een stappenplan komen, hoe ze het aan gaan pakken? De inwendige tegenwerkende kracht moet overwonnen worden. Het is over de drempel stappen iedere keer weer. Dat is zwaar maar kan steeds beter en lichter worden. Zij moeten dus in hun daadkracht gaan staan. Zij weten het van binnen maar doen het niet. Daardoor ontstaat onvrede.

17. Mijn ouders zijn vast hooggevoelig, maar dit werd in de doofpot gestopt en ik durfde het nooit te vragen. Hoe bereik ik de ander?
Het gaat om het stellen van de juiste vraag. Dan krijg je contact. Het is moeilijk om de juiste vraag te stellen. Als je geen aansluiting hebt kan je een vraag stellen, zo maak je verbinding. Het gaat om het stellen van de juiste vragen. Ouders vertellen dan graag!

18. Hooggevoeligheid bij dieren. Dieren zouden dat ook hebben. Dit is bijvoorbeeld te zien geweest bij de tsunami.
Barbara heeft dit in het boek beschreven. Zij heeft hier onderzoek naar gedaan. Als volgt: Er werden 20 vrijwilligers verbonden met een monitor. Deze mensen waren gewend om te mediteren. Er werd hen verteld dat er ineens lawaai zou komen, maar niet wanneer. Toen het lawaai plotseling kwam tijdens het mediteren bleek op de monitor dat zij er niet van schrokken. Zij hadden het van te voren al aangevoeld. De waarnemingspiek op de monitor was er al voordat de geluidspiek (het echte geluid) er was. Er waren ook een aantal mensen die nooit mediteerden en zo van de straat gevraagd waren. Zij ‘voelden’ het plotselinge lawaai niet aankomen. Conclusie: Als je vanuit de stilte leeft, pik je veel meer op. Als we onze antennes afstemmen door te mediteren dan ontvangen we helder. Wij kunnen dit waarnemen bij en leren van dieren, die leven veel meer in het nu dan wij. Wat is er nu nodig om te overleven, is iets wat dieren eigen is.

19. Heeft u nog tips om hooggevoeligheid als kracht te zien en niet als klacht.
Ga voor de spiegel staan en zeg ‘ik sta in mijn kracht’. Het betekent: ik heb het voornemen om in mijn kracht te staan en te werken. Als het niet werkt herinner je dan wat je gezegd hebt voor de spiegel en uiteindelijk zal het werken.

 

 

 

De voorzitter van De Spirituele Sociëteit Zeeland, Henk van Maldegem, bedankt Barbara Driessen met een boeket bloemen voor haar boeiende lezing met zoveel wijsheid waar we veel van konden leren.

Voor informatie over de lezingen en het cursusprogramma van De Spirituele Sociëteit Zeeland, surf naar www.spirsoczld.nl .